_File_001_

כן,

יש דרך לנהל מחלקת משלוחים רווחית.
משלוחים שלא מתבססים רק על חברות השילוח כגון וולט ותן ביס
משלוחים בעסק יכולים וחייבים להתנהל לפי שיטת עבודה מדוייקת המוטמעת ביסודיות.

ולא,

זה לא חייב להיות כאב ראש גדול ובהחלט ניתן להקים מחלקת משלוחים גם אצלכם.
מערך משלוחים שיגדיל את מחזור ההכנסות, שיייצר שיווק חוזר לעסק ויספק את השירותים והמוצרים שלכם עד לבית הלקוח, עם או בלי קורונה.

מה אנחנו עושים בפועל? 

  • בונים לך תקציב כח אדם יומי מותאם למשלוחים
  • מהדקים את עלויות המזון שלך ומתאימים אותם למשלוחים
  • עושים אדפטציות לתפריט שיותאם לשילוח במשלוחים
  • מכוונים ועוזרים לך לאפיין את אתר המסעדה למשלוחים. זאת בעבודה מול הצוות שלך או מקשרים אותך אל מומחים מטעמנו לבניית אתר משלוחים מהיר.
  • בניית תקציב שיווק וחלוקת עוגת הפרסום
  • הכוונת אנשי השיווק שלך על מנת לקדם את המשלוחים באופן פרגמטי
  • הכשרת מנהל משמרת או אותך לניהול משלוחים ושילוח שליחים במצעות סימולציה, תפעול המחלקה באמצעות מסך ציוות שליחים וליווי סרוויס משלוחים
    ביצוע מעקב ביצוע, מתן הכוונה וכלים תפעוליים ככל שיעלה בהם הצורך באמצעות קבוצת וואטסאפ וביקורות בפועל במטרה שיהייה שיווק חוזר מוצלח שיביא לגדילת המשלוחים וסך ההכנסות ממנה.