הכשרת מנהלים

אנו מאתרים מנהלים פוטנציאלים מתוך הצוות הקיים, מכשירים והופכים אותם למנהלי מסעדה, מנהלי פלור, מנהלי משמרת ומנהלי בר מקצועיים.